De meeste hier gepubliceerde klassenfoto’s zijn van de St. Bonifaciusschool aan de Paradijslaan.
Het betreft de kleuterschool, de lagere meisjes- en jongensschool, de basisschool en de ulo/mulo.
Enkele foto’s zijn van de Pius X-school en de Roncallischool en van parochiële gebeurtenissen waarbij schoolkinderen betrokken waren.

Bij de hier gepubliceerde 273 schoolfoto's zijn inmiddels rond de vijfduizend namen ingevuld.

Zonder hulp van degenen die doorgaans met enthousiasme foto's ter beschikking stellen, aanvullingen en/of correcties doorgeven én een oud-klasgenootje dat sinds jaar en dag een map met geprinte foto's en tabellen ter inzage geeft aan geïnteresseerden die namen bij foto's invullen, was deze site niet zo'n succes geweest.

Het doel is geïnteresseerden te laten genieten van deze oude, soms héél oude, nostalgie oproepende schoolfoto's en daarbij zo veel mogelijk namen te achterhalen.
Als u daarvoor uw medewerking kunt en wilt verlenen, kijk dan of u personen herkent van wie de namen nog niet (juist) zijn ingevuld.
Ook ontbrekende jaartallen zijn van harte welkom.

Sommige namen zijn waarschijnlijk niet juist gespeld. Er zijn dan verschillende versies doorgegeven.
Enkele voorbeelden:
Zierikzee, Zirkzee; Vriezekoop, Vriesekoop, Vrisekoop; Jansen, Janssen, Janssens; Au of Ou; C of K;
Eij-Ei-IJ-Y-y; Ui, Uij, Uy; G of Ch; I of Y; S of Z; al dan niet met een n aan het eind.

Komt u een verkeerd gespelde naam tegen? Laat het even weten.
Vermeld dan vooral het fotonummer en het nummertje waaronder de persoon op de foto staat.

Uw aanvullingen en/of correcties kunt u per e-mail doorgeven aanGaat u alstublieft zorgvuldig te werk en geef alleen namen en jaartallen door waarvan u honderd procent zeker bent.
Van belang is dat u het juiste fotonummer en het nummer bij de betrokken persoon doorgeeft.

Ziet u uw foto en/of naam liever niet hier gepubliceerd, neem dan via e-mail contact op. Uw foto wordt op uw verzoek onherkenbaar gemaakt en/of uw naam verwijderd.

Veel plezier.

A.M. Heijneman - van der Geer
Schoolfoto's R.-K. St. Bonifacius-,
Pius X-, Roncallischool
Alphen aan den Rijn